Hotelmanden og forfatteren

Helge V. Qvistorff og Rold Skovs Venner

Helge V. Qvistorff , søn af marinemaleren V. Qvistorff, født i 1938 i København, hvor han også havde sin opvækst. Oprindelig blev han uddannet som tjener, hvorefter han stak til søs med ØK for at opleve verdenen. Derpå videreuddannede han sig inden for hotelbranchen først 3 år i Schweiz og senere 4 år i England. Hjemvendt blev han en tid restauratør i København Han var medlem af den gastronomiske orden ”Conférie de la Chaines des Rôtisseurs” og den fornemme vinorden ”Confrérie des Chevaliers du Tastevin”.

Man siger, at hans eventyr begyndte i 1967, da han blev direktør på ROLD STOR-KRO.
Gæsterne spurgte ofte om skovens steder og sagn – nok især om Røverne fra Rold. De ville gerne gå ture i skoven enten alene eller være med på ledsagede ture, men det krævede kendskab til omegnen for at kunne orientere. Alt for lidt var nedskreven om Rold Skov, erfarede han. Noget måtte der gøres!

Qvistorff begyndte at udforske, indsamle data og anekdoter. Imidlertid blev ROLD STOR-KRO solgt nogle år senere, og han måtte forlade stedet. Han blev dog i hotelbranchen til 1980, hvor han fuldstændigt helligede sig sine interesser og blev forfatter tilbage i Rold Skov.

Det er blevet til rigtige mange bøger i tidens løb, omkring et halvhundrede og det på eget forlag. En komplet liste kan ses på hjemmesiden, www.qvistorff.dk. Forfattervirksomheden omhandler naturligvis bøger om Rold Skov, men også om Nordjylland, foruden meget andet! Bøgerne er rigt illustreret. Skal man nævne bare et par enkelte, må det være den seneste “Den store bog om LINDENBORG Å”, som han har skrevet sammen med forfatteren Helge Søgaard, “ROLD SKOV Danmarks største -” og “De drog ud – men glemte ikke – REBILDFESTEN GENNEM 100 ÅR” med forord af Dronning Margrethe og præsident Obama, USA.

Qvistorff er en alsidig herre, han har været en meget benyttet foredragsholder, en dygtig illustrator og akvarelmaler. Hertil kommer virksomheden med at lave tv. DR tog hans ide op med at lave en tv-serie “De danske Skove” med ham som vært, en succes med mange genudsendelser. Også på TV2 Nord blev det til serien “Det ukendte Nordjylland”, m.fl. udsendelser.

Endelig i denne omtale må man naturligvis ikke glemme, at havde det ikke været Helge Qvistorffs store kendskab til alle lokaliteter og “originaler” i Rold Skov og hans eminente og muntre måde at fortælle på, havde der ikke været noget der hed Rold Skovs Venner, som flere tusinder har nydt godt af i gennem årene siden 1987!

Et fantastisk makkepar i mange år turlederen Helge og formanden Per

Om starten af Rold Skovs Venner
Mange har nok lagt mærke til at Rold Skovs Venner startede i 1987, men hvad var den egentlige årsag til begyndelsen af regelmæssige traveture i den dengang Danmarks største skov.
Faktisk startede det allerede i efteråret 1986, hvor aftenskolerne tilbud i trykte foldere dumpede ind i husenes postkasser – Et af disse tilbud var 6 vandreture i foråret 1987 med forfatteren Helge Qvistorff.

Der var stor interesse for turene og med 70 tilmeldte begyndte den første tur d. 15.marts i snevejr. Per Andersen, senere formand i Rold Skovs Venner, skriver engageret om turen og for øvrigt om alle turene frem til 2016. Beretningerne kan læses her på hjemmesiden.
Om den første tur nævner han en særlig hændelse. På dagen var der et kraftigt snefald og det fik ham til at ringe til turlederen, idet turen nok var aflyst. Qvistorff svarede, at det måtte være en syg ide, for naturligvis blev turen gennemført. På trods af denne udmelding, manglede der alligevel omkring 30 af de tilmeldte, da turen startede.
De annoncerede 6 ture var blot ment som et engangstilbud, men da de var gennemført med stor succes i foråret, vovede Qvistorff at tilbyde turene igen om efteråret, hvor mange af de fra om foråret meldte sig igen til det attraktive tilbud.
På den sidste tur i december ytrede deltagerne ønske om, at turene skulle fortsætte fremover med Qvistorff som turleder. Som man kan læse i Per Andersens beretning lykkedes det turlederen på en skælmsk måde, at
skuffe deltagernes forventninger til denne tur og senere alligevel at indfri dem bedre, end nogen kunne have forudset.
Qvistorff var positiv for idéen med flere ture, men så er der nogen, der skal tage sig af det praktiske, samt at det absolut ikke må være en forening med kontingent, vedtægter og generalforsamlinger osv., men kun et tilbud til interesserede i Rold Skov, der blot kan møder op uden forhåndstilmelding samt at betale et beskedent bidrag til de udgifter, som er nødvendige for turenes gennemførelse. Hans eget beskedne honorar skulle begrænse sig til en plade chokolade under hver tur.

Nogle deltagere med turlederen havde valgt at slutte turen af med en let anretning på det netop genopførte Hotel Rebild Park i Skørping.

Ved denne lejlighed blev så nedsat et turudvalg, der sammen med Qvistorff dannede: ”En forening til fremme af orienteringen i Rold Skov” – titlen blev senere ændret til ”Rold Skovs Venner”.

Ledelsen kom til at bestå af:
Turleder: Helge Qvistorff, Rold Skov

Turudvalg: Hanne og Knud Andersen, Nørresundby – Birgit Eriksen, Øster Hornum – Carsten Skov, Aalborg, Esther Studstrup, Aalborg – Søren Vestergaard, Drastrup, Hanne og Per Andersen, Hasseris

Rold Skovs Venner udgav i 2001 en tryksag om foreningens virke. Forsiden ses til venstre.

Om historien i Rold Skovs venner, så følges den bedst ved at læse Per Andersens turberetninger 1987 – 2016 her på hjemmesiden.

Ikke bare ture i Rold Skov
Fra beretningen om julefrokosten 2012 af Per Andersen:
Det skal her siges, at det vi holder allermest af, er vores kære Rold Skov.
Men vi har jo også været andre steder henne, og jeg vil her kun nævne de steder, hvor vi har overnattet.
Den allerførste tur gik til Læsø, og så har vi været på Samsø og vi har været på Lovns-halvøen. Vi har været i Harzen og på Bornholm.Vi har været i Silkeborg-skovene og i Grib Skov og Jægerspris Nordskov.
Der er fire højdepunkter, som jeg gerne vil fremhæve. Da vi i år 2000 besøgte Harzen var den store udfordring at bestige Bloksbjerg ad den samme rute,som H.C. Andersen gjorde da han var 23 år gammel, hvilken startede helt nede fra den lille by, Ilsenburg. Man følger floden Ilse et stykke vej gennem den smukke Ilsedal, og så begynder den hårde opstigning ad stejle veje op på bjerget.
Aldrig har en øl smagt så godt, som da vi endelig nåede derop.

Og så vil jeg også nævne, at i 2009 var vi i Suserup Skov, Grib Skov og Jægerspris Nordskov, hvor Marthin Nygaard kørte med os.
Et af højdepunkterne på denne tur var da vi oppe i Jægerspris Nordskov besøgte Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Og det helt store højdepunkt for mig personligt, var da jeg skulle sige et par ord inde ved Kongeegen. Da sagde Helge (jeg ved ikke om han havde kompetence til det), du må gerne gå indenfor indhegningen. At stå med sin hånd på et levende væsen, der sandsynligvis spirede frem på cirka samme tid, som da den lille dreng, som vi snart fejrer jul for, blev født nede i Betlehem. Eller da der var jernalder her i Danmark.