Bjergeskov

3. marts 2024 kl. 09.30

En tur langs oldtidens veje og spor i landskabet. Sjældne istidsrelikter og uddøende træarter i Rold Skov, samt overraskende arkæologiske fund og antagelser.

Forårets flora og fauna.

Der er indlagt en pause til at nyde den medbragte madpakke mm.

Turpris: 50 Kr. for foreningens medlemmer. 75 Kr. for ikke-medlemmer.

Mødested: Havdalspladsen på Buderupholmvej. Ca. 1,5 Km nord for rundkørslen ved Skørpinghallen.

Foto: Hanne Jeppesen