Tur 3: Mariager Fjord og Kielstrup Sø m. skarvkolonien, kodrivere og kildevæld

30. april 2023 kl. 09.30

Mødested: P-plads ved feriekolonien Låenhus: Lånhusvejen, 9500 Hobro, Danmark

Vi mødes ved den gamle gård, hvor skoleelever nu har et pragtfuldt sted til lejrskoleophold.

Her mellem Mariager Fjord og Kielstrup Sø er der en enestående natur. I de seneste år er yderligere store arealer ved Kielstrup Sø inddrager under fredning.

Vi møder denne dag er et smukt og varieret terræn, strandenge med rig flora, mange fugle samt lyngklædte overdrev med enebær.
Pris: 40 Kr.