Tur 5: Egholm, Gl.Skørping og helligkilden

3. september 2023 kl. 09.30

Mødested: Parkeringspladsen ved kirken i Gl. Skørping.

Vi skal i dag på tur til Lindenborg å, hvor vi finder resterne af et knapt 700 år gammelt bygningsværk.

Alægget er jævnaldrende med andre såkaldte tilflugtsborge, der alle daterer sig til 1300-tallets urolige tider. I begyndelsen af 1300-tallet var store dele af landet pantsat til danske og holstenske stormænd. Da Christoffer d. 2 døde i 1332 var landet uden konge i 8 år. Uroen gærede, og mange steder brød modsætningerne ud i lys lue. For stormænd med pant i dansk jord var der god grund til at sikre sig bag beskyttende volde og mure.

I 1374 lykkedes det kong Valdemar Atterdag at købe ejendommen Egholm, muligvis under tvang. Dronning Margrethe arvede ejendommen Egholm, og skænkede den til Aalborg Kloster i 1391 mod at borgen blev nedrevet.

Pris: 40 Kr.