Omtale af Rold Skovs Venner i derudad 2022

Jeg har gået rigtig mange ture i Rold Skov, og jeg syntes efterhånden jeg kendte den som min egen bukselomme, men der tog jeg fejl. Det var først, da jeg begyndte at deltage i traveturene med Rold Skovs Venner, at jeg for alvor lærte skoven rigtigt at kende – navnene på de forskellige skovparter, kulturhistorien, dyre- og plantelivet. Det giver en helt anden oplevelse, når en frisk travetur kombineres med spændende viden og fortællinger, fortæller Bodil Nielsen, Rold Skovs Venner.

 Der er rundstykker, ost, hjemmelavet marmelade og friskbrygget kaffe på bordet. Jeg har sat Rold Skovs Venner stævne til en snak om foreningen og dens virke. Snakken om det kommende års travetursprogram går frisk hen over bordet. Men der er også tid til en enkelt anekdote om dengang, hvor en planlagt travetur druknede i en snestorm og kun 12 mødte op til den efterfølgende julefrokost, hvor der var bestilt mad til 100 personer. Bestyrelsen for Rold Skovs Venner er repræsenteret af formand Marthin Nygaard, kasserer Per Frederiksen, sekretær Vivi Hensel og Bodil Nielsen.

 Rold Skovs Venner er på papiret en forholdsvis ny forening stiftet 13. juni 2021, men rødderne går meget længere tilbage.

 – Det hele begyndte med et FOF-kursus i 1987, hvor nu afdøde forfatter Helge Qvistorff fortalte om myter og sagn i Rold Skov. Da det fuldtegnede kursus var færdigt, blev både elever og underviser enige om, at her skulle det ikke slutte. På den måde opstod Rold Skovs Venner — ikke som en egentlig forening, men mere præcis som en interessegruppe, fortæller Marthin Nygaard. Lidt populært sagt kan man sige, at det var Helge Qvistorffs fanklub, tilføjer Bodil Nielsen.  Herfra tog tingene fart. Det rygtedes hurtigt at ”vennerne” mødtes til traveture rundt om i Rold Skov med Helge Qvistorff som guide. Tingene blev mere organiseret, så der blev arrangeret otte årlige søndagsture, der foregik i tidsrummet kl. 09.30-13.30.

 – Det var Helge der bestemte, hvor turene gik hen. Betalingen til ham var to æsker Merci-chokolade — og det skulle være lys chokolade. Den ene tog han med hjem, mens den anden blev delt mellem deltagerne, fortæller Marthin Nygaard. Til at dække de få udgifter betalte hver travetursgæst 20 kr. Der var som sagt ikke tale om nogen rigtig forening med en valgt bestyrelse og en årlig generalforsamling. Bestyrelsen eller juntaen, som den blev kaldt, var noget man blev udpeget til at sidde i. Den første udpegede formand var Per Andersen, der igennem de første 25 år lavede turrapporter fra hver eneste travetur. Per optog Helges fortællinger med en diktafon, som hans kone efterfølgende nedskrev. Vi håber snart at kunne gøre disse beskrivelser tilgængelige på vores nye hjemmeside www.rold-skovs-venner.dk. Per Andersen, der lavede meget af researchen til turene, og Helge Qvistorff var et uadskilleligt makkerpar. Til drivkræfterne i de først år hører også ægteparret Knud og Hanne Andersen og Bente Bruun fra Ladelund, der efterfulgte Per Andersen som formand.

| 2012 kunne Rold Skovs Venner afholde 25-års jubilæum, hvilket blev fejret med stegt dådyr ved Vedstedskovhuse.

– Da Helge Qvistorff fyldte 75 år og helbredet ikke længere var det bedste, ebbede hans deltagelse i turene ud, hvilket betød at bestyrelsen tog over og i langt højere grad stod for planlægning og gennemførelse, fortæller Bodil Nielsen. Vi har siden begyndelsen i 1987 gennemført over 280 ture. Der er normalt mellem 30 og 50 deltagere pr. tur, men vi har også været oppe på 160 deltagere. Fra begyndelsen har en af de otte årlige traveture foregået uden for Rold Skov. Vi har været på både endags- og flerdagsture til forskellige egne af Danmark, ja, turene er også gået over grænsen til både Rhinen, Harzen og Mecklenburg-Vorpommern.

– Vi bygger videre på de traditioner, som blev grundlagt for 35 år siden, men nu gennem en officiel forening med vedtægter og en valgt bestyrelse, fortæller Per Frederiksen. Det formelle fundament er nu på plads. Men vi ønsker også at løfte foreningen til et nyt niveau, hvor der i langt højere grad lægges vægt på faglighed og indsigt. Vi har fået sammensat en bestyrelse med vidt forskellige kompetencer inden for bl.a. formidling og naturvidenskab, hvilket gør at der er flere kræfter at trække på, når der skal planlægges ture. Fra at turene var centreret omkring en enkelt person, favner vi nu meget bredere. Vi har mange idéer til, hvordan vi i langt højere grad kan være med til at formidle vores egn. Vi har bl.a. talt om at arrangere koncerter under åben himmel på udvalgte lokaliteter, der egner sig til det formål.

Foreningen Rold Skovs Venners formål er, ”at tilrettelægge og gennemføre ture til kendte som ukendte steder og dermed samle, give glæde, oplevelser og forøget livskvalitet til medlemmer og andre der holder af og nyder naturen. Turene tilstræbes tilrettelagt og beriget med bidrag af natur- og kulturfaglig karakter”.

– Der ligger ofte et stort planlægnings- og researcharbejde bag de enkelte ture, hvor vi også må i dialog med private lodsejere, for at få tilladelse til at arrangere en tur på deres jord. Vi mødes ofte af stor velvilje, og de flere lodsejere stiller gerne op for at fortælle om deres lille paradis, hvilket giver noget ekstra til turen, fortæller Per Frederiksen. Til juni arrangerer vi f.eks. en sommeraftentur til Dall på kanten af Østerådalen. Det skal handle om kulturhistorien og udnyttelsen af engene i ådalen, og vi skal møde den lokale landmand, der er ude for at kalde sine kreaturer sammen. Vi har også et ønske om at være mere aktuelle og på den måde tage del i samfundsdebatten, når vi vælger emner og lokaliteter for turene, supplerer Marthin Nygaard. Ligeledes i juni har vi planlagt en tur, hvor vi sætter fokus på klimaet. Ved Ertebølle Strand skal vi se nærmere på konsekvenserne af de fremtidige havvandstigninger og i Trend Skov skal det handle om træ, der spiller en væsentlig rolle, når det gælder oplagring af CO2. Og når vi i oktober besøger Rold Vesterskov, der tilhører Lindenborg Gods, har vi fokus på jagthistorien i Rold Skov. Vi vil i det hele taget gerne afsøge nye muligheder og retninger for foreningens virke.

 Et medlemskab af foreningen Rold Skovs Venner koster 100 kr. årligt og for hver tur betales 40 kr.

– Man skal deltage i vores arrangementer, hvis man er nysgerrig og ønsker oplevelser, hvor man også vender klogere hjem fyldt med indtryk og ny viden, fortæller Vivi Hensel. I Rold Skovs Venner lægger vi vægt på nærvær, sammenhold og fællesskab. Det kræver naturligvis også, at man er i nogenlunde god fysisk form, når man skal gå 8-10 kilometer. Men det foregår i et roligt tempo med indlagte pauser, hvor der er rig mulighed for at snakke, hygge sig og pleje sociale relationer. Aldersmæssigt spænder deltagerne vidt, men det er mest folk i den modne alder, så vi kan kun opfordre til at også yngre mennesker møder op og får sig en masse gode oplevelser under åben himmel. Vi har en meget trofast kerne af deltagere, der kommer hver gang, men man bestemmer helt selv, hvor mange af en sæsons ture man ønsker at deltage i.

Man kan blive helt afhængig af at komme ud i naturen, fortæller Marthin Nygaard. Der venter så mange oplevelser, der gør en både opstemt og glad. Og det er dejligt at kunne dele denne glæde med andre mennesker. Det kan være svært at komme afsted om morgenen, hvis vejret viser sig fra den sure side, men når man så først har fået taget sig sammen og er kommet afsted, bliver selv den mest triste dag vejrmæssigt til en solskinsoplevelse, fortæller Bodil Nielsen. Vi har været på ture, hvor regnen har stået ned i stænger, men også det overlever man med en positiv indstilling. Jeg fornemmer også at mange føler en vis tryghed i at være med på en guidet trave- tur, hvor man er sammen med andre.

Har man først mødt ”vennernes” bestyrelse er man ikke et øjeblik i tvivl — her er en ægte og glødende begejstring for naturen og ikke mindst lysten til at formidle denne glæde videre til andre gennem guidede traveture.

Tekst: Henrik Bugge Mortensen

Foto: Marthin Nygaard og Henrik Bugge Mortensen