De Mylius & Myhlensbergske Gods og Farsø mose

4. september 2022 kl. 9.30. Der bliver tid til at spise medbragt madpakke undervejs.

Farsø Mose m. m. (sydlige del af Rold Skov) – fortælling på turen om det Mylenbergske Gods og om Johan Caspar de Mylius.

Mødestedet er Hulemosevej 5, 9510 Arden – adgang fra hovedvej 10 eller fra Rold – Arden vejen. Klik på kortet

Farsø Mose

Det Mylenbergske Gods

Da baroniet på Villestrup økonomisk brød sammen i 1811 var Johan Caspar Mylius (adlet 1840) med i det triumvirat, der overtog godset.

To år senere videreførte 2 af deltagerne godset efter en deling.
Johan Conrad Schuchard overtog hovedbygning og besiddelserne i nærheden (primært i Astrup og Rostrup sogne) medens Johan Caspar Mylius overtog de fjernereliggende besiddelser. I 7 sogne fandtes der ejendom knyttet til det Mylenbergske Gods. Ved tilkøb blev godset udvidet. I 1829 erhvervedes således Thaaruphedegaard og Vebbestrup Kirke.

Det Mylenbergske Gods omfattede et stort areal. Fire store gårde, 185 fæstegårde og huse og en stor del af Rold Skov. Til godset var der kirker, teglværker, kalkværk og i en kort periode tillige glasværk. I en kort periode blev på en af gårdene drevet schæferi.

Johan Caspar de Mylius var godssamler i stort format. Ved sin død i 1852 var Kattrup, Lystrup, Estruplund og Rønninge Søgaard overdraget til børn. To nordjyske godser afviklede sønnen Sigismund. I 1867 erhvervede Ernst lensgreve von Schimmelmann på Lindenborg de 3700 tønder land skov tillige med noget strøgods. I 1869 afhændedes Thaaruphedegaard.

Efter mere end 50 år var Mylius familiens ejertid forbi.

Der har aldrig til det Mylenbergske Gods været en hovedbygning.

Johan Caspar de Mylus
(1776-1852)