Tur 7: Rundt om Gravlev Sø med overraskelse i Gravlev By

5. november 2023 kl. 9.30

Mødested: P-plads v. Hulvejen neden for Rebild Bakker

Der er visse steder på ruten vand på stierne. Vi anbefaler derfor gummistøvler eller lignende.

Vi skal høre om naturgenopretningsprojekterne omkring Lindenborg Å og Gravlev Sø samt naturplejen af engene. Vi ser kilderne i Gravlev Ådal og det rige fugleliv i Gravlev Sø. Medbring evt. kikkert.
Madpakkepausen lægges i Gravlev by ved bord-bænke-pladsen, hvor den sædvanlige overraskelse også afsløres.

Turen er på ca. 8 km. Pris: 40 Kr.