ROLD SKOVS VENNER
  
  
  

Hyldestsangen af Käthe og Anders Larsen           

   Rold Skovs Venners 25 års jubilæum
Søndag den 16. september 2012              

Billedserie fra jubilæet - foto: Esther Studstrup           

Billedcollage - ligeledes af Esther Studstrup           


Memento dagen derpå af Helge Qvistorff

Jeg sidder og reflekterer lidt over dagen i går. Hvad gik godt, og hvad gik ikke så godt?

Det overvældende fremmøde var selvfølgelig godt, og det oversteg vore forventnin-
ger, men det medførte, at der var kamp om pladserne, og der var nogle, der slet ikke fik siddeplads, hvilket var uheldigt. Men jeg tror, at det dejlige dådyr, som Statssko- vens vildtkonsulent Ivar Høst tilberedte og garniturerne fra Rebildhus var af en så-
dan kvalitet, at der kun var smil på læben - på trods af pladsmangelen.

Formanden og jeg havde det jo nemt. Vi kunne bare gå tur i skoven og overlade al besværet med opstilling og anretning til bestyrelsen med ægtefælder, og I gjorde det fremragende. Tak.

Vedstedskovhus var så meget i tråd med Rold Skovs Venner, at vi ikke kunne have valgt et bedre sted. Tak til Statsskoven.

Det var dejligt, at statsskovrider Bendt Egede Andersen ærede os med sin tilstede-
værelse og hyldede os i sin tale, ligesom det var dejligt at Uffe Westerberg fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter deltog.

Det var også dejligt, at så mange af vore ”gamle” deltagere, som ikke længere har kræfter til at gå med på turene, syntes at de ville være med til at hylde os på dagen.

Naturligvis savnede vi Anders, men hans og Käthes sang gjorde lykke, og må han nu have en god bedring.

Hanne og Pers Dorthe gjorde en fremragende indsats, og tak til hende, og det var dejligt, at Lennart Greig og Jette kom hele turen fra Odense for at deltage.

Formanden har sendt en mail med tak til bestyrelsen, men hvem takker formanden?

Lad det hermed være gjort. Ham skylder vi megen tak.

Jeres,

hq