Generalforsamling indkaldelse

Der indkaldes til generalforsamling 4. december 2022 i forbindelse med foreningens julefrokost.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag, senest 8 dage før generalforsamlingen.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og af revisorsuppleant for det kommende regnskabsår.
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vedtaegter-RSV