Generalforsamling 2021

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag d. 5. december 2021 på Rebildhus i Rebild.

Generalforsamlingen afholdes kl. 12.00 (straks efter jule gåturen) og forventes at vare ca. en halv time. Til orientering har kun medlemmer af Rold Skovs Venner stemmeret.

Dagsorden ifølge vedtægterne stk. 9.

Stk. 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag, senest 8 dage før generalforsamlingen
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og af revisorsuppleant for det kommende regnskabsår
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil vi gå ombord i det traditionelle julebord på restaurant Rebildhus. Her vil også det berømte omvendt banko blive afviklet med kendte ansigter i hovedrollen og med mange gode præmier.