ROLD SKOVS VENNER
  

 

ROLD SKOVS VENNER er en forening, hvis formål er at vandre otte årlige ture i Rold Skov - fire søndage om foråret og fire i efteråret. Hver tur er på omkring 10 km og bringer deltagerne til en ny og spændende del af Danmarks største skov.

Formålet er også at bringe venner af Rold Skov i kontakt med naturen, læse dens spor og at se og opleve menneskets indvirkning på skoven gennem årtusinder.

Det var tilbage i 1987, at et hold skovgæster spurgte forfatteren Helge V. Qvistorff, om man ikke kunne etablere en forening med det formål at gå ture i Rold Skov. Idéen blev realiseret, og siden hen har ROLD SKOVS VENNER arrangeret mere end 200 traveture.

Deltagerne møder op i egen bil på det fastsatte mødested, og turen varer normalt fra klokken 9.30 til 13.30. Undervejs er der en frokostpause, hvor der er lejlighed til at nyde medbragt mad og drikke.

Det er spændende og indholdsrige vandreture, hvor Qvistorff fortæller om skoven og dens seværdigheder, men det er også muntre ture, hvor drilleriet er i højsædet, og hvor turlederens "faren vild" er en del af morskaben. Det kan bringe os til steder, hvor der sjældent kommer mennesker, og hvor godt fodtøj er en fordel - eller nærmere en betingelse. Det er overhovedet klogt at tage højde for vejrliget.

Alle er velkomne i ROLD SKOVS VENNER. Man kan bare møde op. Det koster et beskedent vederlag på kr. 25,- for at deltage i en tur. De indsamlede midler bliver ubeskåret anvendt til fordel for deltagerne i form af entréer, buskørsel, drikkevarer eller fortæring.

Turene er arrangerede ifølge aftale med de lokale skovdistrikter, og både Buderupholm Statsskovdistrikt, Lindenborg Gods A/S, Nørlund Gods og Willestrup Skovdistrikt har vist foreningen stor velvilje.

ROLD SKOVS VENNER er en forholdsvis stor forening med omkring 400 vandreglade medlemmer, og der er altid omkring 60 til 110 deltagere med på turene. Nogle af medlemmerne har været med helt fra starten.
Foreningen har også arrangeret dag- eller weekendture til andre naturområder i Danmark, ligesom man har været på tur til udlandet.TURLEDEREN:
Helge V. Qvistorff
(1938) er oprindelig
københavner og hotel-
mand, men har boet en
lang årrække i Rold
Skov og har forsket i
dens historie. Det er
gennem årene blevet til
en lang række bøger
om Danmarks største
skov, ligesom han har
spredt kendskabet til
skoven gennem radio
og tv. Qvistorff er kendt
som den gode og mun-
tre fortæller, og som så-
dan, er han meget benyt-
tet som foredragsholder,
ligesom han leder man-
ge vandreture i Rold
Skov.

 
 

FORMANDEN:
Marthin Nygaard
Naturvejleder/frilufts-
vejleder/kørselsleder/
fotografmester hos
Aalborg Kommune.

Tidl. faglærer på
Hadsund produktion-
skole.

Børnebussen 'FRÆS'.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen:

 

Turleder Helge V. Qvistorff   Formand Marthin Nygaard   Kasserer Käthe Mørk Larsen   Sekretær Bente Bruun
qvistorff@qvistorff.dk marthin@email.dk katheoganders@gmail.com skovvenner@gmail.com
tlf.: 21 47 92 97


tlf.: 40 89 40 89


tlf.: 98 39 55 96


tlf.: 51 89 44 47


  Per Andersen   Bodil Nielsen   Webmaster Lennart Greig  
  roldskovmanden@gmail.com   bodilnielsen1@gmail.com   lennart@greig.dk  
  tlf.: 98 18 79 14   tlf.: 40 81 40 89   tlf.: 98 38 30 49  


  

   Tilbage til:     forsiden