Tur 7: Rundt om Gravlev Sø med overraskelse i Gravlev By

5. november 2023

Mødested: P-plads v. Hulvejen neden for Rebild Bakker

Vi skal høre om naturgenopretningsprojekterne omkring Lindenborg Å og Gravlev Sø samt naturplejen af engene. Kilderne i Gravlev Ådal. Det rige fugleliv i Gravlev Sø. Medbring evt. kikkert. Madpakkepausen lægges i Gravlev by ved bord-bænke-pladsen, hvor den sædvanlige overraskelse også afsløres.

Turen er på ca. 8 km. Pris: 40 Kr.